17-C04 (tubi di ferro tagliati, saldati e verniciati, 180 cm di diametro circa, 2017)
17-C04 (iron tubes cut, welded and painted, approx. 180 cm in diameter, 2017)